#2 Nauč sa riešiť konflikt

Biblický text: Ef 4,26 Príbuzný text: Mt 5:25, Jk 1:19-20, Mt 6:14-15 "Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom." Vzťahy v rodine, no najmä naše deti odhaľujú tmavé kúty našich duší. Najčastejšie…