#1 Nesúď ma!

#1 Nesúď ma!

„Posudzovanie nás oslepuje, zatiaľ čo láska osvetľuje. Súdenie iných nás robí slepými voči nášmu vlastnému zlu a voči milosti, na ktorú majú iní nárok rovnako ako my.“ – Dietrich Bonhoffer, Cena za učeníctvo Či už si veriaci…

O neistote

„Kto sleduje, či fúka vietor, nebude siať, a kto hľadí na oblaky, nebude žať.“ – Kniha Kazateľ NEISTOTA. Funguje podobne ako bolesť - ma potenciál nás paralyzovať. Strácame väčší obraz a náš svet sa zmenší do…

O zmierení človeka s Bohom

„Boží Syn sa stal človekom, aby ľuďom umožnil stať sa synmi Božími.“ – C.S. Lewis Táto kázeň je pre každého, kto hlboko vo svojom vnútri cíti tú starodávnu stratu intimity s Bohom. Je pre každého, kto…

KTO SME? – Sme služobníci II.

„Zarábame na živobytie tým, čo dostaneme. Žijeme tým, čo dávame.“ – Winston S. Churchill Služba ostatným by mala byť vizitkou, alebo skôr podpisom každého kresťana. 🧐 Avšak predstava celoživotnej úlohy služobníka či sluhu môže vyvolať rôzne pocity.…

KTO SME? – Sme služobníci.

"Kedykoľvek Boh pre teba niečo spraví, zároveň má v úmysle spraviť niečo cez teba. Naša práca vo svete je rozšírením a vyjadrením samotnej identity Boha." – Jeff Vanderstelt, Saturate Slúžiť ostatným je postoj, ktorý by mal…

1 2 3 4 5 10