Veľká noc je centrom kresťanskej zvesti. Počas týchto dní si pripomíname historické udalosti Ježišovho ukrižovania a následne vzkriesenia. Počas veľkonočného piatku sa zvlášť zastavíme pri najväčšom akte lásky v dejinách: Ježišova sebadavajúca sa obeta z lásky k nám.

Ak máte možnosť, oddeľte aspoň 30 minút čítaniu Veľkonočných textov a pozeraniu videí. Rozprávajte sa o nich. Pripomeňte si význam Ježišovej smrti. Ak nemáš možnosť sláviť piatok v komunite, oddeľ si časť dňa k čítaniu, rozjímaniu.

Tu máte niekoľko materiálov, ktoré môžete podľa ľubovôle skombinovať:

Deti

Stiahnite si do tabletu či mobilu túto aplikáciu: https://bibleappforkids.com (podporuje Android aj iOs).

Prejdite si s deťmi príbehy “V záhrade” a “Hotovo”. Buď môžete nechať rozprávať pôvodnu audiostopu s rozprávačom (slovenský dabing), alebo ju môžete vypnúť a príbeh deťom prerozprávať vlastnými slovami.

Texty, z ktorých môžete čítať:

Žalm 22
Iz 53
Mt 27,1-66
Mk 15,1-47
Lk 22,66-23,56
Jn 18,28-19,42
Jn 3,16-17
Rim 5,6-10
Rim 8,32
1 Pt 2,24
1 Pt 3,18

Úryvky z New City Katechizmu:

Čo je hriech?
Hriech je vytesnenie a odmietanie Boha vo svete, ktorý sám utvoril; je to vzbura voči Bohu tým, že na neho náš život nijako nepoukazuje. Hriech znamená to, keď nie sme a nerobíme to, čo zákon vyžaduje. To všetko vyúsťuje do našej smrti a rozkladu celého stvorenia.
1. Jánov 3:4

Prečo bolo nevyhnutné, aby Kristus, Vykupiteľ, zomrel?
Keďže trestom za hriech je smrť, Kristus dobrovoľne zomrel namiesto nás, aby nás zachránil pred mocou a trestom za hriech a doviedol nás späť k Bohu. Svojou zmierujúcou zástupnou smrťou nás sám zachraňuje z pekla a získava pre nás odpustenie hriechov, spravodlivosť a večný život.
Kolosanom 1:21-22

Čo všetko je vykúpené Kristovou smrťou?
Kristova smrť je začiatkom vykúpenia a obnovy každej stránky padlého stvorenia a Kristus s mocou velí nad všetkým pre svoju slávu a pre dobro stvorenia.
Kolosanom 1:19-20

Modlitba:
Vykupiteľ stvorenia, svet nezostane taký, aký je teraz – padlý a prahnúci po plnosti tvojho kráľovstva. Ďakujem, že jedného dňa obnovíš úplne všetko. Radujeme sa, že tvoje vykúpenie sa dotýka i sveta, ktorý si stvoril. Amen.

Médiá

Žalm 22 – “Bože môj, prečo si ma opustil?”, Kázeň a pieseň.

Bože môj, Bože môj! Prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, ďaleko od môjho kriku. Bože môj, volám vo dne — neodpovedáš. Volám v noci — neviem sa utíšiť… Ty sa však nevzďaľuj, Hospodin, Sila moja, ponáhľaj sa mi na pomoc!… O Pánovi bude rozprávať budúcim pokoleniam. Bude prichádzať a zvestovať jeho spravodlivosť budúcemu ľudu: „On to urobil.“
Žalm 22:2-3,20,31-32