Pozývame Ťa na sériu 3 vianočných nedeľných stretnutí.

Ak sú Vianoce iba PEKNOU LEGENDOU… v určitom zmysle si odkázaný sám na seba… Vianoce neznamenajú len nádej pre svet, napriek všetkým jeho nekončiacim problémom, ale aj nádejou pre TEBA a MŇA, napriek všetkým našim nekončiacim zlyhaniam. (T. Keller)

Kedy a kde?

Dni: Nedele 9/16/23 December
Čas: Od 10.00 do 11.00
Miesto: Escape Club – Malá scéna Domu odborov. Vchod z dvora – za rampou, parkovanie je k dispozícii.

Čo čakať?

Program Vianočných stretnutí vo forme krátkej bohoslužby:

  • Hudobný hosť
  • 25 minútová kázeň s Vianočným posolstvom
  • Modlitby
  • Pre deti bude zabezpečený alternatívny program
  • Možnosť Q&A (otázky a odpovede)
  • Občerstvenie