Vianočná zbierka 2020

Súčasťou každoročného slávenia Vianoc v Za kostolom je spoločná cieľavedomá štedrosť voči tým, ktorí to potrebujú. Tento rok sme sa rozhodli podporiť dva projekty. Ktorý z projektov a v akej miere podporíš, je na Tebe. Vďaka, že zvažuješ pridať sa v tejto podpore ku nám. Každé jedno euro má význam.

Bohuslava Havrilová

pracovníčka v rómskej osade vo Vítkovciach

Bohuslava Havrilová navštevuje rómsku osadu vo Vítkovciach od roku 2009. Svoj čas v uplynulých rokoch investovala do 1) rozvoja lokálnych lídrov (štyri ženy sa pod jej vedením stali učiteľkami besiedok a dnes pracujú v dvoch osadách s cca 180 deťmi) 2) rozvoja dievčat v tínedžerskom veku 3) doučovania detí 1. stupňa ZŠ.

Úryvky zo sprievodného listu z Cirkvi bratskej v Spišskej novej Vsi:

“Dnes sme svedkami viacerých zmien v životoch ľudí v tejto komunite. Práca medzi nimi začínala v podmienkach, kedy mnohí dobre neovládali slovenský jazyk, preto nerozumeli ani Biblii. Mali sotva dokončené základné vzdelanie, častokrát si nevedeli poradiť s praktickým životom. Deti nechodili pravidelne do školy, tínedžeri si veľmi rýchlo zakladali rodiny. V rodinách bola obrovská finančná zadlženosť. Žili v akomsi začarovanom kruhu biedy, z ktorého nebolo cesty von. Dnes z Božej milosti vidíme ako sa viaceré ženy už lepšie orientujú a rozumejú biblickým témam. Dokážu ich vysvetliť ďalším ženám, ktoré z nejakého dôvodu nemôžu sami čítať Bibliu, či svojim susedkám, príbuzným, ktoré hľadajú pomoc v živote. Drvivá väčšina detí dnes už poctivo chodí do školy. Mnohé z nich sa túžia dostať na strednú školu (učilište), aby raz mohli pracovať a uživiť seba a svoje rodiny. Aby dokázali zvládnuť učivo na školách, pomáhame im s doučovaním, za čo sú vďační rodičia, ktorí im v tom nevedia pomôcť ako aj učitelia, ktorí k tomu v škole nemajú dostatok možností. Tešíme sa z prvej maturantky a ďalšieho žiaka na Obchodnej akadémii. S dievčatami (a niektorými chlapcami) sa venujeme vzdelávaniu aj rôznym ručným prácam a tak si rozširujú svoje obzory, vedomostné i praktické a nie sú odkázaní iba na to, čo im ponúkne „ulica“.”

Príspevky na službu Bohuslavy Havrilovej po ukončení zbierky pošleme na účet Cirkvi bratskej v Spišskej novej Vsi, ktorá ich použije na jej mzdu, cestovné, telefón, materiály či ako zdroje pre praktickú pomoc.

Svoje príspevky môžete posielať do 31.12.2020.

IBAN: SK12 7500 0000 0040 2303 3217
BIC: CEKOSKBX

Zvoľte sumu v €:

Poznámka pre prijímateľa:

CSS Letokruhy

CSS Letokruhy sa v Žiline už dlhé roky venuje seniorom. Podporiť ich prácu môžete cez webový projekt Vianočný zázrak, pomocou ktorého viete kúpiť vianočný darček konkrétnemu klientovi zariadenia. Klientov zariadenia na portáli viete vyhľadať, ak do filtru zadáte mesto Žilina alebo zariadenie Centrum sociálnych služieb Letokruhy.

TIP: Pre rodiny s deťmi je toto dobrá príležitosť prakticky učiť deti štedrosti a napríklad ich zapojiť do výberu darčeka.

O čo ide?

Projekt spája vianočné priania osamelých seniorov v domovoch dôchodcov a ľudí, ktorí majú záujem im tieto priania splniť a “priniesť do ich životov kúsok Vianoc”.

Ako to funguje?

Je to veľmi jednoduché. Vyberte si darček, ktorý by ste chceli venovať, vyplňte krátky formulár a obdržíte e-mail s informáciami, komu a kam darček poslať.

Náš cieľ.

Splnením nenáročných prianí sprostredkovať trochu radosti ľuďom, ktorí nemajú blízku rodinu a Vianoce sú pre nich obdobím smútku a prázdnoty.

Darovať