Má viera v 21. storočí ešte stále zmysel?

Nedávne sčítanie ľudu ukázalo, že najrýchlejšie rastúcou skupinou v otázke vierovyznania sú „nezaradení“. Mohlo by sa zdať, že človeku žijúcemu na Slovensku viera dáva čím ďalej, tým menej zmyslu. Pochováme ju jedného dňa? V tomto rozhovore s následnou diskusiou budú Richard a Ján premýšľať nad významom a relevantnosťou kresťanstva v súčasnej dobe.


Pozývame Ťa na rozhovor s diskusiou v rámci Týždňa Kresťanskej Kultúry.

Moderuje: Ján Máhrik – kazateľ Cirkvi bratskej, podcaster
Hosť: Richard Nagypal – evanjelikálny teológ, baptistický pastor
Kedy: 30.5. o 18:00
Miesto: ESCAPEclub – Dom odborov, vchod z dvora
Mapa: Námestie Ľ. Štúra 2129/1, 010 01 Žilina

Partnerstvá

majak 2

Network zborov Cirkvi bratskej v ČR, ktoré spoločne zdieľajú víziu: “byť zdravou cirkvou, ktorá zakladá ďalšie cirkvi.”

plant-08

PLANt.sk je pracovná skupina Cirkvi bratskej v SR, ktorej poslaním je aktívne pomáhať cirkvi a jednotlivcom zakladať nové cirkevné zbory.

ekuza 2

Ekumenická rada cirkví v Žiline vznikla z podnetu Zboru Žilincov a má viac ako storočnú tradíciu.