Kostol aj pre tých, čo do kostolov nechodia.

Stretnutia

Radi Ťa stretneme na niektorej z našich aktivít

Viac

“Verím v Kresťanstvo tak, ako verím že vyšlo Slnko, nielen preto, že ho vidím, ale preto, lebo vďaka nemu vidím všetko ostatné.”
C. S. Lewis

Najnovšie kázne

Najbližšie stretnutia

Máj 2024

štvrtok 30.05 2024

18:00 – 19:00
Rozhovor s diskusiou: Nagypal & Máhrik
ZA KOSTOLOM, Námestie Ľ. Štúra 2129/1, 010 01 Žilina, Slovensko

Má viera v 21. storočí ešte stále zmysel?

Nedávne sčítanie ľudu ukázalo, že najrýchlejšie rastúcou skupinou v otázke vierovyznania sú „nezaradení“. Mohlo by sa zdať, že človeku žijúcemu na Slovensku viera dáva čím ďalej, tým menej zmyslu. Pochováme ju jedného dňa? V tomto rozhovore s následnou diskusiou budú Richard a Ján premýšľať nad významom a relevantnosťou kresťanstva v súčasnej dobe.


Moderuje: Ján Máhrik – kazateľ Cirkvi bratskej, podcaster


Hosť: Richard Nagypal – evanjelikálny teológ, baptistický pastor

Udalosť je súčasťou Týždňa Kresťanskej Kultúry: http://www.tkkza.sk

piatok 31.05 2024

16:30 – 18:00
Stretnutie dorastu

Stretnutie teenagerov vo veku 12-15 rokov.

Jún 2024

nedeľa 02.06 2024

10:00 – 11:30
Nedeľné stretnutie
ZA KOSTOLOM, Námestie Ľ. Štúra 2129/1, 010 01 Žilina, Slovensko

Open house o 9:15
Stretnutie začína o 10:00 (75min).
Po stretnutí je k dispozícii káva a priestor na rozhovory.


English translation provided.
Info: https://zakostolom.sk/nedelne-stretnutia/

Nenechaj si ujsť

Partnerstvá

majak 2

Network zborov Cirkvi bratskej v ČR, ktoré spoločne zdieľajú víziu: “byť zdravou cirkvou, ktorá zakladá ďalšie cirkvi.”

plant-08

PLANt.sk je pracovná skupina Cirkvi bratskej v SR, ktorej poslaním je aktívne pomáhať cirkvi a jednotlivcom zakladať nové cirkevné zbory.

ekuza 2

Ekumenická rada cirkví v Žiline vznikla z podnetu Zboru Žilincov a má viac ako storočnú tradíciu.