Túžime byť komunitou kresťanov, do ktorej by sa radi vracali aj ľudia, ktorí do kostolov nechodia.

Stretnutia

Radi Ťa stretneme na niektorej z našich aktivít

Viac

“Verím v Kresťanstvo tak, ako verím že vyšlo Slnko, nielen preto, že ho vidím, ale preto, lebo vďaka nemu vidím všetko ostatné.”
C. S. Lewis

Najnovšie kázne

Najbližšie stretnutia

Október 2023

nedeľa 01.10 2023

10:00 – 11:30
Nedeľné stretnutie

Nedeľné stretnutie.
English translation provided.
Info:https://zakostolom.sk/nedelne-stretnutia/

11:30 – 12:15
Pracovné stretnutie členov

Nenechaj si ujsť

Partnerstvá

majak 2

Network zborov Cirkvi bratskej v ČR, ktoré spoločne zdieľajú víziu: “byť zdravou cirkvou, ktorá zakladá ďalšie cirkvi.”

plant-08

PLANt.sk je pracovná skupina Cirkvi bratskej v SR, ktorej poslaním je aktívne pomáhať cirkvi a jednotlivcom zakladať nové cirkevné zbory.

ekuza 2

Ekumenická rada cirkví v Žiline vznikla z podnetu Zboru Žilincov a má viac ako storočnú tradíciu.