Túžime byť komunitou kresťanov, do ktorej by sa radi vracali aj ľudia, ktorí do kostolov nechodia.

Stretnutia

Radi Ťa stretneme na niektorej z našich aktivít

Viac

“Verím v Kresťanstvo tak, ako verím že vyšlo Slnko, nielen preto, že ho vidím, ale preto, lebo vďaka nemu vidím všetko ostatné.”
C. S. Lewis

Najnovšie kázne

Najbližšie stretnutia

December 2023

nedeľa 10.12 2023

10:00 – 11:30
Nedeľné stretnutie
ZA KOSTOLOM, Námestie Ľ. Štúra 2129/1, 010 01 Žilina, Slovensko

Modlitebné stretnutie začína 9:30 (20min).
Hlavné stretnutie začína o 10:00 (75min).
Po stretnutí je k dispozícii káva a priestor na rozhovory.


English translation provided.
Info:https://zakostolom.sk/nedelne-stretnutia/

11:30 – 13:00
SPOLOČNÝ OBED

piatok 15.12 2023

16:30 – 18:00
Stretnutie dorastu

Stretnutie teenagerov vo veku 12-15 rokov.

Nenechaj si ujsť

Partnerstvá

majak 2

Network zborov Cirkvi bratskej v ČR, ktoré spoločne zdieľajú víziu: “byť zdravou cirkvou, ktorá zakladá ďalšie cirkvi.”

plant-08

PLANt.sk je pracovná skupina Cirkvi bratskej v SR, ktorej poslaním je aktívne pomáhať cirkvi a jednotlivcom zakladať nové cirkevné zbory.

ekuza 2

Ekumenická rada cirkví v Žiline vznikla z podnetu Zboru Žilincov a má viac ako storočnú tradíciu.