We desire to be a community of Christians to which people who don’t go to church would like to return.

Gatherings

We would love to meet you at one of our activities

Viac

“I believe in Christianity as I believe that the sun has risen: not only because I see it, but because by it I see everything else.”
C. S. Lewis

Upcoming events

May 2024

Thursday 30.05 2024

18:00 – 19:00
Rozhovor s diskusiou: Nagypal & Máhrik
ZA KOSTOLOM, Námestie Ľ. Štúra 2129/1, 010 01 Žilina, Slovensko

Má viera v 21. storočí ešte stále zmysel?

Nedávne sčítanie ľudu ukázalo, že najrýchlejšie rastúcou skupinou v otázke vierovyznania sú „nezaradení“. Mohlo by sa zdať, že človeku žijúcemu na Slovensku viera dáva čím ďalej, tým menej zmyslu. Pochováme ju jedného dňa? V tomto rozhovore s následnou diskusiou budú Richard a Ján premýšľať nad významom a relevantnosťou kresťanstva v súčasnej dobe.


Moderuje: Ján Máhrik – kazateľ Cirkvi bratskej, podcaster


Hosť: Richard Nagypal – evanjelikálny teológ, baptistický pastor

Udalosť je súčasťou Týždňa Kresťanskej Kultúry: http://www.tkkza.sk

Friday 31.05 2024

16:30 – 18:00
Stretnutie dorastu

Stretnutie teenagerov vo veku 12-15 rokov.

Don’t miss

Partnerships

majak 2

A network of churches of the Free Evangelical Church denomination in the Czech Republic that together share a vision “to be a healthy church that plants other churches.”

plant-08

PLANt.sk is a workgroup of the Free Evangelical Church in the Slovak Republic whose mission is to actively help churches and individuals plant new churches.

ekuza 2

The Ecumenical Council of Churches in Žilina was founded on the initiative of the Zbor Žilincov and has a tradition of more than a century.