NAPÍŠTE NÁM

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov: Zbor Cirkvi bratskej v Žiline
Sídlo:
Halašova 9, 010 01, Žilina, Slovenská republika
IČO: 36143928
Štatutárny zástupca: kazateľ Mgr. Marián Cabadaj
IBAN (Za kostolom): SK12 7500 0000 0040 2303 3217

Email: zakostolom@gmail.com

NEDEĽNÉ STRETNUTIA

  • Vojtecha Spanyola 2129/6, 010 01 Žilina

    > Nedeľné stretnutia

Nedeľné stretnutia mávame na Malej scéne Domu odborov v Žiline (vchod z dvora Domu odborov). V čase našich stretnutí je parkovanie v dvore sprístupnené zdarma, rampa je zdvihnutá.