Pripravujeme našu každoročnú jarnú víkendovku.
Prídi si spolu s nami oddýchnuť v krásnom prostredí Tatier a načerpať aj z vyučovania našich hostí, manželov Kaňuchovcov, ktorí sú farármi v cirkevnom zbore ECAV Žilina.

Miesto: Chata Komenského, Račková dolina
Termín: 26.-28. apríl 2024
Hosť/rečník: Marián Kaňuch, pastor zboru ECAV, Žilina

Približný program

Takto nám bolo v minulosti

Pozri video 🙂

Partnerstvá

majak 2

Network zborov Cirkvi bratskej v ČR, ktoré spoločne zdieľajú víziu: “byť zdravou cirkvou, ktorá zakladá ďalšie cirkvi.”

plant-08

PLANt.sk je pracovná skupina Cirkvi bratskej v SR, ktorej poslaním je aktívne pomáhať cirkvi a jednotlivcom zakladať nové cirkevné zbory.

ekuza 2

Ekumenická rada cirkví v Žiline vznikla z podnetu Zboru Žilincov a má viac ako storočnú tradíciu.