#3 Predveď svoju duchovnosť

 width=
Kategória
Nedeľná kázeň
Kazateľ
Pavol Jurčo
Kniha
Matúš
Dátum

24.03.2024

Zdieľať

“Na verejnosti človek vždy predstavuje určitú rolu, a k tomu patrí i istá maska. Kristus nám však hovorí, že skutočná modlitba, skutočná spiritualita sa deje tam, kde naše masky a naše naviazanosti úplne odkladáme… Aby verejná modlitba nachádzala zmysluplné slová, musí sa živiť z praxe skrytej modlitby.”

Partnerstvá

majak 2

Network zborov Cirkvi bratskej v ČR, ktoré spoločne zdieľajú víziu: “byť zdravou cirkvou, ktorá zakladá ďalšie cirkvi.”

plant-08

PLANt.sk je pracovná skupina Cirkvi bratskej v SR, ktorej poslaním je aktívne pomáhať cirkvi a jednotlivcom zakladať nové cirkevné zbory.

ekuza 2

Ekumenická rada cirkví v Žiline vznikla z podnetu Zboru Žilincov a má viac ako storočnú tradíciu.